Klik for at gå til forsiden af dette websted
Oversigtsplan Matrikulære forhold Salgsvilkår Jordbundsforhold Foto's Kontakt
Oversigtsplan

Landsbyen Tinning ligger naturmæssigt i et smørhul. Nord og øst for byen ligger Frijsenborgskoven og landsbyen er omkranset af landbrugs- og engarealer. 

Tinning er beliggende i Hinnerup Kommune med 600 m ad grusvej til Frijsenborgskoven, 
3 km til Foldby og ca. 17 km til Århus.
 
Tinning hører under Korsholm Skoles distrikt. Skolen ligger i Foldby og er en etsporet skole med skolegang til og med 6. klasse og god integration med Korsholm Børnehave og lokalsamfundet. Der er skolebus fra Tinning til Foldby/Hinnerup.  Der er pasnings-garanti i Hinnerup Kommune.
 
Udstykningen omfatter 5 parceller til beboelse på matrikel 3a, Jordemodervej 7.
 
Parcellerne på arealet er beliggende i landzone på en tidligere landbrugsejendom - Engholm - i udkanten af Tinning. Arealet er omfattet af regionalplanens udpegning af områder med betegnelsen landsbyområde. Parcellernes beliggenhed og udseende kan ses af nedenstående skitse.      

Arealets geografiske placering kan endvidere ses
på Krak-kort
 
Parcellerne har en størrelse varierende fra 1313 m2 til 1600 m2 eksklusiv fællesareal. Fællesarealet 6 udgør et areal på ca. 800 m2 og omfatter fællesvej og areal centralt placeret mellem de nye parceller (se tegning). Alle parceller får tilkørselsvej fra den private fællesvej. Fællesarealet og fællesvejen bliver anlagt som befæstet grusvej. 

I forbindelse med udstykningen er der udarbejdet lokalplan omfattende hele landsbyen Tinning. For deklarationer og øvrigt indhold henvises der derfor til lokalplan nr. 134 for Hinnerup Kommune.