Klik for at gå til forsiden af dette websted
Oversigtsplan Matrikulære forhold Salgsvilkår Jordbundsforhold Foto's Kontakt
Salgsvilkår  

Salgsbetingelserne er gældende for samtlige parceller. Parcellerne er fuldt byggemodnede.

Priser og areal: 
Parcel 1: 1600 kvm Solgt
Parcel 2: 1600 kvm Reserveret
Parcel 3: 1333 kvm Solgt
Parcel 4: 1430 kvm Solgt
Parcel 5: 1313 kvm Solgt
Fællesareal 6: 802 kvm

I købesummen er indeholdt følgende:
 • Anlægsudgifter til vej og fællesareal.
 • Kloakledning med stik ca. 1 meter indenfor skel.
 • Kloakstikledninger er afsluttet med skelbrønde.
 • Tilslutningsbidrag til kloak.
 • Afledning af regnvand.
 • Afløbsledningen er fremført til ca. 1 meter indenfor skel og afsluttet med skelbrønd.
  Regnvandet afledes til grøft.
 • Omkostninger til udstykning.
I købesummen er følgende ikke indeholdt:
 • Vandtilslutningsbidrag til Foldby vandværk (17.053 kr. + moms) - forudbetalt af sælger.
 • Stophane er placeret ca. 1 m indenfor skel.
 • El-tilslutningsbidrag til Galten Elværk (listepris 9.600 kr. + moms) - forudbetalt af sælger.
 • Kabel er fremføret ca. 1 m indenfor skel.

Deklarationer:
Der henvises til
lokalplan nr. 134 for Hinnerup Kommune omhandlende landsbyen Tinning.
På parcel 2 er der lyst en servitut vedrørende regn- og spildevandsledning.
På parcel 3 er der lyst en deklaration om oversigtsforhold vedrørende udkørsel
til Jordemodervej.
Der er hverken byggepligt eller forbud mod videresalg.

Øvrige oplysninger:
Skøde udarbejdes af sælger.
Udgifter til stempel og tinglysning deles lige mellem køber og sælger.
Køber kan betinge aftalen af advokats og/eller pengeinstituts godkendelse.

Betaling af købesummen:
Købesummen betales senest ved overtagelsesdagen.

Grundejerforening:
Der skal oprettes en grundejerforening, som modtager skøde for fællesarealet og 
forestår vedligeholdelsesopgaver vedrørende den private fællesvej og fællesarealet.