Klik for at gå til forsiden af dette websted
Oversigtsplan Matrikulære forhold Salgsvilkår Jordbundsforhold Foto's Kontakt
Matrikulære forhold

Det er nu muligt at erhverve en stor byggegrund med en skøn beliggenhed i landsbyen Tinning.

Landsbyen Tinning ligger naturmæssigt i et smør-hul. Nord og øst for byen ligger Frijsenborgskoven og landsbyen er omkranset af landbrugs- og engarealer.

Udstykningen omfatter 5 parceller til beboelse på matrikel 3a, Jordemodervej 7.

Parcellerne på arealet er beliggende i landzone på en tidligere landbrugsejendom - Engholm - i udkanten af Tinning. Arealet er omfattet af regionalplanens udpegning af områder med betegnelsen landsbyområde.

Parcellernes beliggenhed og udseende kan ses på skitsen til højre.

Klik her for at se koordinatliste

Klik her for at se koordinatkort