Klik for at gå til forsiden af dette websted
Oversigtsplan Matrikulære forhold Salgsvilkår Jordbundsforhold Foto's Kontakt
Jordbundsforhold  

Så vidt vides er jordbunden ikke forurenet. 
Der er søgt oplysninger ved både amt og kommune.
 
Der er foretaget jordbundsundersøgelser på hver parcel med henblik på at belyse funderings- og grundvandsforholdene. Ved alle boringerne er der konstateret normale funderingsforhold, og der er ikke konstateret vandtilstrømning ved borearbejdet.
  
Jordbundsprøverne er taget og analyseret af rådgivende ingeniør Erik Holm. 
Konklusionen heraf er vedlagt som bilag.
Resultaterne - boreprofiler samt deres placering incl. relativ højdekote - kan downloades her.